2 cái Khăn mặt tơ tằm 30x30 Hanhsilk - Lụa đũi Nam Cao TB

180,000₫

Mô tả

100% Được sản xuất thủ công từ HTX làng nghề lụa Đũi Nam Cao, Thái Bình
 2 cái Khăn mặt tơ tằm 30x30 Hanhsilk - Lụa đũi Nam Cao TB