Khăn mặt tơ tằm 30x50 Hanhsilk - Lụa đũi Nam Cao TB

140,000₫

Mô tả

100% Được sản xuất thủ công từ HTX làng nghề lụa Đũi Nam Cao, Thái Bình
 Khăn mặt tơ tằm 30x50 Hanhsilk - Lụa đũi Nam Cao TB