MISS EDE

Khăn tơ tằm khổ 80 Hanhsilk - Lụa đũi Nam Cao TB

1,180,000₫

Mô tả

100% Được sản xuất thủ công từ HTX làng nghề lụa Đũi Nam Cao, Thái Bình