Chứng nhận

MISS EDE được sản xuất bởi nhà sản xuất đạt nhiều tiêu chuẩn hàng đầu về Vệ sinh an toàn thực phẩm

A. CHỨNG NHẬN SẢN XUẤT CÀ PHÊ

1. HACCP


2. Chứng nhận UTZ

3. Chứng nhận ISSO 9001:2015


4. Chứng nhận 4C

5. Chứng nhận chỉ dẫn địa lý BUON MA THUOT COFFEE

6. Chứng nhận ATVSTP

7. Các chứng nhận hàng đầu cho Chuyên gia sản xuất: Thử nếm, rang xay,... theo tiêu chuẩn quốc tế


B. CHỨNG NHẬN SẢN XUẤT SÔ CÔ LA

1. ISO 9001:2015

2. ISO 22000:2018