Kén tằm Hanhsilk - Lụa đũi Nam Cao TB

100,000₫

Mô tả

100% Được sản xuất thủ công từ HTX làng nghề lụa Đũi Nam Cao, Thái Bình
 Kén tằm Hanhsilk - Lụa đũi Nam Cao TB
 Kén tằm Hanhsilk - Lụa đũi Nam Cao TB