MISS EDE

Dây buộc tóc bé Hanhsilk - Lụa đũi Nam Cao TB

95,000₫

Mô tả

100% Được sản xuất thủ công từ HTX làng nghề lụa Đũi Nam Cao, Thái Bình