MISS EDE

Khăn lụa tơ tằm vuông Hanhsilk - Lụa đũi Nam Cao TB

480,000₫

Mô tả

100% Được sản xuất thủ công từ HTX làng nghề lụa Đũi Nam Cao, Thái Bình