MISS EDE

Khăn đũi tơ tằm Hanhsilk - Lụa đũi Nam Cao TB

750,000₫

Mô tả

100% Được sản xuất thủ công từ HTX làng nghề lụa Đũi Nam Cao, Thái Bình