Chính sách bảo mật thông tin

1. Quy Định Về Bảo Mật Thông Tin áp dụng khi nào?

Quy Định Về Bảo Mật Thông Tin này giải thích về cách thức mà MISS EDE xử lý các thông tin và dữ liệu cá nhân của quý khách mà chúng tôi thu thập được (“Thông Tin Khách Hàng”) khi mà quý khách truy cập trang web, chia sẻ qua các trang mạng xã hội, trả lời những quảng cáo trực tuyến của chúng tôi hoặc khi quý khách liên lạc với chúng tôi bằng máy tính, điện thoại hay bất kỳ các thiết bị tương tự nào khác (gọi chung là “Thiết Bị”). Quy định này không áp dụng đối với những thông tin mà chúng tôi có được bằng cách khác, ví dụ như khi quý khách làm việc với nhân viên của chúng tôi tại chi nhánh hoặc qua điện thoại. Trong những trường hợp này, có thể sẽ có những quy định về bảo mật thông tin và các điều khoản và điều kiện khác áp dụng.
Quy Định Về Bảo Mật Thông Tin được giới hạn cho những thông tin và dữ liệu thu thập trên trang web này, các trang mạng xã hội của chúng tôi và trên các quảng cáo trực tuyến và các thông tin liên lạc điện tử. Quý khách vui lòng đọc quy định về bảo mật thông tin và các điều khoản và điều kiện trên trang web của bên thứ ba và quyết định liệu chúng có bảo vệ được các quyền của quý khách hay không.

2. Quý khách đồng ý việc chúng tôi sử dụng Thông Tin Khách Hàng và các tập tin được tạo bởi trang web (Cookies)

Bằng việc sử dụng trang web này, hoặc trả lời các quảng cáo trực tuyến của ngân hàng và/hoặc cung cấp Thông Tin Khách Hàng thông qua các trang mạng xã hội của chúng tôi, quý khách đồng ý: (a) việc chúng tôi sử dụng các cookies (tham khảo mục 3(a) dưới đây) và việc chúng tôi sử dụng Thông Tin Khách Hàng theo Quy Định Về Bảo Mật Thông Tin này; và (b) các điều khoản và điều kiện của Quy Định Về Bảo Mật Thông Tin. Nếu quý khách không đồng ý, Quý Khách không nên thực hiện tiếp và không cung cấp Thông Tin Khách Hàng.

3. Những thông tin chúng tôi thu thập là gì?

Trang web này được thiết kế để sử dụng các cookies để thu thập thông tin về cách mà mọi người sử dụng trang web (tham khảo Chính Sách Về Cookies) và tại một số phần của trang web, chúng tôi có các yêu cầu cụ thể về việc cung cấp các Thông Tin Khách Hàng (tham khảo mục Mẫu Đơn Trực Tuyến và Ứng Viên Tìm Việc). Cho những phần khác, quý khách có thể sử dụng trang web này mà không cần cung cấp Thông Tin Khách Hàng.

(a) Sử dụng Cookies

Cookies là những tập tin dữ liệu nhỏ được thiết lập trên Thiết Bị của quý khách khi quý khách truy cập vào một số mục của trang web này hoặc khi quý khách nhấp chuột vào những quảng cáo trực tuyến của chúng tôi. Cookies và những công nghệ tương tự được sử dụng để nhận diện Thiết Bị của quý khách cho những mục đích sau:

 • cho phép máy chủ của chúng tôi xác định xem các cookies thiết lập trên trình duyệt web của quý khách đã bật hay tắt và từ đó chúng tôi có thể biết được các dữ liệu có thể thu thập được từ trình duyệt web của quý khách hay không;
 • lưu trữ những ưu tiên đăng nhập của quý khách từ đó quý khách không phải chọn lại những tùy chọn khi quý khách quay trở lại trang web của chúng tôi;
 • nhận diện tạm thời quý khách sau khi quý khách đã đăng nhập một trang bảo mật trên trang web của chúng tôi, qua đó, máy chủ của chúng tôi có thể duy trì một hội thoại với trình duyệt web của quý khách nhằm để quý khách thực một số thao tác nhất định;
 • tạm thời cho phép quý khách mang thông tin giữa các trang trong trang web của chúng tôi và tránh việc quý khách phải nhập lại những thông tin này;
 • theo dõi việc quý khách truy cập trang web của chúng tôi và nhận ra trình duyệt web của quý khách khi quý khách lặp lại việc truy cập, từ đó chúng tôi có thể thống kê những khách truy cập mới và hiện tại đối với trang web và đánh giá tính hiệu quả của trang;
 • tạm thời lưu trữ thông tin trên các đường dẫn ưu tiên của quý khách và việc quý khách truy cập qua lại giữa các trang web nhằm giúp chúng tôi hoàn thiện trang web và cho quý khách những trải nghiệm tốt hơn;
 • làm cho trang web của chúng tôi thiết thực hơn so với nhu cầu của quý khách; và
 • cung cấp các quảng cáo trực tuyến và các ưu đãi trên trang web của chúng tôi hoặc của bên thứ ba nhằm thu hút sự quan tâm của quý khách.

Những cookies này có thể được cài đặt trên Thiết Bị của quý khách bởi chúng tôi hoặc bởi bên thứ ba nhân danh chúng tôi (ví dụ: mạng lưới quảng cáo hoặc nhà cung cấp dịch vụ như dịch vụ phân tích lượng truy cập web).

Hầu hết các trình duyệt web đều được thiết lập để tiếp nhận các cookies. Quý khách vẫn có thể chọn “không chấp nhận” các cookies bằng cách thay đổi các cài đặt trên trình duyệt web của quý khách, nhưng nếu quý khách chặn toàn bộ cookies, bao gồm cả những cookies cực kỳ cần thiết, quý khách có thể gặp phải việc một số chức năng trên trang web của chúng tôi sẽ không hoạt động một cách phù hợp.

(b) Thông tin thanh toán

Tất cả thông tin về thanh toán điện tử được bảo vệ bởi cổng thanh toán của đơn vị thanh toán liên kết được cấp phép. Chúng tôi không lưu, hay can thiệp bất cứ thông tin nào trong quá trình thanh toán điện tử diễn ra.

(c) Thông Tin Liên Lạc Điện Tử

Nếu quý khách liên lạc với chúng tôi qua thư điện tử hoặc các Thiết Bị hoặc các trang mạng xã hội của chúng tôi, chúng tôi có thể lưu giữ những liên lạc này, sử dụng và tiết lộ các Thông Tin Khách Hàng phù hợp với bản Quy Định Về Bảo Mật Thông Tin này.

4. Chúng tôi sử dụng Thông Tin Khách Hàng như thế nào?

Chúng tôi sẽ luôn giữ bí mật đối với Thông Tin Khách Hàng. Chúng tôi sẽ áp dụng những tập quán ngành thông dụng để giữ an toàn và, mặt khác, cũng sẽ tuân thủ những quy định pháp luật về bảo mật thông tin có liên quan.

(a) Sử dụng Thông Tin Khách Hàng – Mục Đích

Mục đích mà MISS EDE xử lý dữ liệu cá nhân bao gồm:

 • cung cấp các sản phẩm và dịch vụ mà quý khách yêu cầu và duy trì mối quan hệ với khách hàng;
 • các mục đích về nghiệp vụ như đánh giá tính phù hợp của các sản phẩm và dịch vụ đối với khách hàng và thực hiện các phân tích thống kê;
 • nghiên cứu và khảo sát thị trường nhằm mục đích hoàn thiện các sản phẩm và dịch vụ của MISS EDE;
 • tuân thủ luật hoặc quy định, bao gồm các yêu cầu bởi cơ quan quản lý, chính phủ, cơ quan thuế hoặc các cơ quan thực thi pháp luật địa phương và nước ngoài;
 • các mục đích tiếp thị;

Quý khách bảo đảm việc quý khách đọc bản Các Điều khoản và Điều kiện áp dụng với các sản phẩm và dịch vụ này.

(b) Tiếp Thị

Chúng tôi thông thường sẽ không sử dụng Thông Tin Khách Hàng cho mục đích tiếp thị, nhưng nếu quý khách đăng ký các sản phẩm dịch vụ trên trang web này hoặc các trang web khác cho phép bởi chúng tôi, Thông Tin Khách Hàng có thể được sử dụng để chúng tôi thông báo với quý khách về những sản phẩm, dịch vụ khác của MISS EDE mà quý khách có thể quan tâm đến. Nếu quý khách không muốn nhận liên lạc theo cách này, vui lòng liên lạc với chúng tôi qua thư điện tử info@missede.com, gọi Trung Tâm Tư Vấn Khách Hàng qua số +84 26 222 48 777 để phản hồi.

(c) Tiết lộ Thông Tin Khách Hàng

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân cho bất kỳ mục đích nào kể trên cho:

 • bất kỳ chuyên viên, nhân viên, đại lý hoặc giám đốc nào của MISS EDE (bao gồm các công ty con, công ty liên kết, văn phòng đại diện và chi nhánh của công ty), các nhà tư vấn chuyên nghiệp, bên thứ ba cung cấp dịch vụ, đại lý hoặc nhà thầu độc lập cung cấp dịch vụ nhằm hỗ trợ hoạt động kinh doanh của MISS EDE mà các đối tượng này có trách nhiệm bảo mật thông tin đối với MISS EDE;
 • bất kỳ người nào mà việc tiết lộ thông tin cho người này là được phép hoặc yêu cầu bởi luật, quy định hoặc bất kỳ cơ chế nào khác được áp dụng;
 • bất kỳ tòa án, cơ quan quản lý (bao gồm cơ quan quản lý trong nước và/hoặc nước ngoài), cơ quan thi hành, cơ quan quản lý giao dịch, cơ quan thuế hoặc các cơ quan khác mà chúng tôi được yêu cầu phải tiết lộ theo luật và/hoặc quy định, chỉ thị, lệnh áp dụng; hoặc theo yêu cầu của bất kỳ cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ quan quản lý nào; hoặc theo thỏa thuận với cơ quan quản lý hoặc cơ quan có thẩm quyền;
 • bất kỳ bên tham gia hoặc bên tham gia bổ sung thực tế hay tiềm năng nào hoặc bên nhận chuyển giao, chuyển nhượng hay bên kế thừa đối với các quyền và nghĩa vụ của MISS EDE theo bất kỳ giao dịch nào giữa bất kỳ thành viên nào của MISS EDE với quý khách (hay của bất kỳ đại lý hoặc tư vấn viên chuyên nghiệp nào).
 • bất kỳ bên tham gia hoặc bên tham gia bổ sung thực tế hay tiềm năng nào hoặc bên nhận chuyển giao, chuyển nhượng hay bên kế thừa đối với các quyền và nghĩa vụ của MISS EDE theo bất kỳ giao dịch nào giữa bất kỳ thành viên nào của MISS EDE với quý khách (hay của bất kỳ đại lý hoặc tư vấn viên chuyên nghiệp nào).

(d) Lưu trữ Thông Tin Khách Hàng

Chúng tôi sẽ lưu giữ Thông tin Khách Hàng khi mà Mục đích thu thập vẫn được tiếp tục. Sau đó, Thông tin Khách Hàng sẽ được tiêu hủy trừ khi Thông tin Khách Hàng cần được lưu giữ thêm để đáp ứng yêu cầu pháp lý, quy định, kế toán hoặc để bảo vệ lợi ích của chúng tôi.

5. Quyền riêng tư, bảo mật và thông tin liên lạc khi sử dụng Internet

(a) Internet không phải là một hình thức thông tin liên lạc an toàn và việc gửi và nhận thông tin qua Internet sẽ có những rủi ro bao gồm rủi ro bị truy cập và can thiệp bởi bên thứ ba không có thẩm quyền. Quý khách có trách nhiệm giữ bí mật bất kỳ thông tin đăng nhập nào mà quý khách đang giữ, như mã người dùng (user ID) và mật khẩu.

(b) Thông tin chuyển qua Internet có thể được truyền tải ra quốc tế (kể cả khi người gửi và người nhận đều ở cùng một nước) và ra những quốc gia nơi mà luật về quyền riêng tư và bảo mật kém chặt chẽ hơn quốc gia nơi mà quý khách cư trú. Vì vậy, chúng tôi không chịu trách nhiệm, bao gồm cả trách nhiệm pháp lý, cho sự bảo mật, an toàn, hoặc tính toàn vẹn của Thông Tin Khách Hàng liên quan đến việc những thông tin này được truyền tải qua Internet.

(c) Nhằm duy trì an ninh hệ thống, bảo vệ nhân viên và các dữ liệu giao dịch của chúng tôi, và, trong những trường hợp nhất định, phòng chống và phát hiện tội phạm hoặc những hành vi trái phép, chúng tôi được bảo lưu quyền giám sát mọi thông tin liên lạc qua Internet bao gồm lượng truy cập trang web và thư điện tử vào và ra khỏi các tên miền (domain) của chúng tôi.

6. Truy cập, cập nhật Thông Tin Khách Hàng và liên lạc với chúng tôi

Nếu quý khách có thắc mắc về Quy Định Về Bảo Mật Thông Tin của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ Trung tâm chăm sóc khách hàng qua số +84 26 222 48 777 (từ 08:00 - 22:00 mỗi ngày)

7. Các thay đổi về Quy Định Về Bảo Mật Thông Tin

Chúng tôi có thể cập nhật Quy Định Về Bảo Mật Thông Tin này tại từng thời điểm và do đó, chúng tôi khuyến nghị quý khách nên thường xuyên kiểm tra trên trang web của chúng tôi để bảo đảm rằng quý khách biết về những cập nhật gần nhất, Để tìm hiểu về Quy định Bảo mật Thông tin của MISS EDE, vui lòng xem tại website missede.vn

Quy Định Về Bảo Mật Thông Tin được cập nhật lần cuối vào ngày: 10/09/2021.