T9.2029 - MISS EDE Tới Hoa Kỳ bởi Lãnh đạo tỉnh

T9.2029 - MISS EDE Tới Hoa Kỳ bởi Lãnh đạo tỉnh

Trong hình: Phó Bí Thư thường trực tỉnh ủy Đắk Lắk tự hào giới thiệu và tặng lãnh đạo chính quyền Bang Hawaii trong chuyển công tác của Bộ Ngoại Giao Việt Nam và Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk từ 14-20.09.2019.

MISS EDE vinh dự là sản phẩm duy nhất được lãnh đạo tỉnh mang đi để giới thiệu về tỉnh Đắk Lắk.

← Bài trước Bài sau →
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên

Bình luận

orergot 04/01/2023

cialis 20mg price Kruger DT, Beelen KJ, Opdam M, Sanders J, van der Noort V, Boven E, Linn SC