Phương thức vận chuyển

Khi khách hàng mua hàng, các sản phẩm sẽ được tiến hành vận chuyển theo các hình thức mà khách hàng có thể tự lựa chọn trên website:

- Tới kho của EDE FARM

- Giao hàng thông qua các đơn vị vận chuyển: Giao hàng nhanh, Giao hàng tiết kiệm, Viettel post, VN Post

- Khách mua sỉ áp dụng chính sách vận chuyển riêng theo hợp đồng mua bán